Produkty

moje krótkie historie. czasami merytoryczne, czasami mniej.

moje krótkie bajki. z puentą lub morałem.

moje krótkie pytania. czasami z odpowiedzią, czasami nie.sales dream team™

Sales DreamTeam™ to wystąpienie motywacyjne, którego tematem jest nowy skuteczny proces budowania dobrych zespołów generujących zysk w przedsiębiorstwach.

Sales DreamTeam™ to nowy skuteczny proces ponieważ można go stosować bez względu na:

 • segment sprzedaży
 • wielkość firmy
 • wielkość zespołu
 • i doświadczenie członków zespołu. 

 

Sales DreamTeam™ to nowy skuteczny proces ponieważ oparty jest na mechanizmach do tej pory rzadko wykorzystywanych w sprzedaży takich jak:

 • szybki i wolny sposób myślenia
 • analityczna refleksja
 • permanentna analiza sukcesów i błędów.

 

Sales DreamTeam™ to nowy skuteczny proces ponieważ oparty jest na prostych narzędziach do tej pory niewykorzystywanych w sprzedaży:

 • matryca marki indywidualnej
 • matryca marki zespołu
 • expose zespołu
 • matryca generowania zysku.

 

cena: 4990 PLN netto

ilość osób: nieograniczona

czas trwania: 90 minut