Produkty

kompletne jednodniowe lub dwudniowe warsztaty, które wyróżnia to, że nie są szyte na miarę.

dlaczego? ponieważ za każdym razem są  adaptowane do konkretnych potrzeb klienta.

warsztaty są gotowe do użycia w ciągu 24 godzin od zamówienia.honor(owy) kontrakt - prawdopodobnie najkrótszy warsztat o przywództwie

Honor(owy) kontrakt to prawdopodobnie najkrótszy warsztat o przywództwie dla wszystkich szefów firm, działów i zespołów.

Honor(owy) kontrakt to prosty i skuteczny sposób współpracy z własnym zespołem ponieważ:

 • po pierwsze ma formę honorowego kontraktu pomiędzy szefem i wszystkimi członkami zespołu.
 • po drugie dokładnie określa zobowiązania pracowników i zobowiązania szefa.
 • po trzecie pracuje nad nim cały zespół a nie tylko szef.

 

cena: 5500 PLN netto

ilość osób: max.12

czas trwania: 1 dzień lub 2 moduły po 4 godziny każdy

 

honor(owy) kontrakt - prawdopodobnie najkrótszy warsztat o sukcesie zespołu

Honor(owy) kontrakt to prawdopodobnie najkrótszy warsztat o sukcesie zespołu dla zespołów, którym nie zawsze się wiedzie. W jego trakcie przygotujecie honorową umowę, obowiązująca wszystkich czyli członków i szefa.

Honor(owy) kontrakt to prosty i skuteczny sposób współpracy z własnym zespołem ponieważ:

 • po pierwsze ma formę honorowego kontraktu pomiędzy szefem i wszystkimi członkami zespołu.
 • po drugie dokładnie określa zobowiązania pracowników i zobowiązania szefa.
 • po trzecie pracuje nad nim cały zespół a nie tylko szef.

 

cena: 5500 PLN netto

ilość osób: max.12

czas trwania: 1 dzień lub 2 moduły po 4 godziny każdy

 

Sales Dream Team™ 101: Fundamenty

Sales DreamTeam™ 101 to warsztat w trakcie, którego poznasz 3 fundamenty skutecznego procesu budowania dobrych zespołów generujących zysk w przedsiębiorstwach. Sales DreamTeam™ to warsztat dla:

 • szefów firm, szefów startup'ów,
 • aktualnych i przyszłych menedżerów sprzedaży,
 • szefów zespołów KAM’ów i Account Director’ów,
 • szefów działów call center i szefów działów obsługi klienta.

 

Sales DreamTeam™ to skuteczny proces budowania dobrych zespołów generujących zyski, ponieważ można go stosować bez względu na:

 • segment sprzedaży,
 • wielkość firmy,
 • wielkość zespołu,
 • i doświadczenie członków zespołu.

 

Sales DreamTeam™ to skuteczny proces budowania dobrych zespołów generujących zysk, ponieważ oparty jest na mechanizmach do tej pory rzadko wykorzystywanych w sprzedaży takich jak:

 • szybki i wolny sposób myślenia,
 • analityczna refleksja,
 • pernamentna analiza sukcesów i błędów.

 

Sales DreamTeam™ to skuteczny proces budowania dobrych zespołów generujących zysk, ponieważ oparty jest na prostych narzędziach do tej pory niewykorzystywanych w sprzedaży:

 • matryca marki indywidualnej,
 • matryca marki zespołu,
 • expose zespołu,
 • matryca generowania zysku.

 

Wykorzystywane narzędzia:

Fundament 1: LICZBY

przygotowane za pomocą karty liczb i doświadczeń. Narzędzie za pomocą, którego zespół korzystać będzie z zasobów doświadczenia zespołu. Liczby mają swoje znaczenia, pozna je cały zespół.

Fundament 3: FILOZOFIA ZESPOŁU

Trzy ważne wytyczne względem pożądanych postaw i zachowań przygotowane przez zespół i inspirowane historiami innych liderów.

Fundament 2: POTRZEBY I WARTOŚCI 

Przygotowane za pomocą matrycy potrzeb i wartości. Narzędzie, dzięki któremu menedżer szybko i sprawnie dokona analizy potrzeb członków zespołu i innych interesariuszy realcji biznesowych. Narzędzie, dzięki któremu menedżer ustali wartości spójne dla zespołu.

 

cena: 11000 PLN netto

ilość osób: max.12

czas trwania: 2 dni lub 4 moduły po 4 godziny każdy

 

Sales Dream Team™ 102: Mechanizmy

Sales DreamTeam™ 102 to warsztat w trakcie, którego poznasz podstawowe mechanizmy skutecznego procesu budowania dobrych zespołów generujących zysk w przedsiębiorstwach.

Sales DreamTeam™ to warsztat dla:

 • szefów firm, szefów startup'ów,
 • aktualnych i przyszłych menedżerów sprzedaży,
 • szefów zespołów KAM’ów i Account Director’ów,
 • szefów działów call center i szefów działów obsługi klienta.

 

Sales DreamTeam™ to skuteczny proces budowania dobrych zespołów generujących zyski, ponieważ można go stosować bez względu na:

 • segment sprzedaży,
 • wielkość firmy,
 • wielkość zespołu,
 • i doświadczenie członków zespołu.

 

Sales DreamTeam™ to skuteczny proces budowania dobrych zespołów generujących zysk, ponieważ oparty jest na mechanizmach do tej pory rzadko wykorzystywanych w sprzedaży takich jak:

 • szybki i wolny sposób myślenia,
 • analityczna refleksja,
 • pernamentna analiza sukcesów i błędów.

 

Sales DreamTeam™ to skuteczny proces budowania dobrych zespołów generujących zysk, ponieważ oparty jest na prostych narzędziach do tej pory niewykorzystywanych w sprzedaży:

 • matryca marki indywidualnej,
 • matryca marki zespołu,
 • expose zespołu,
 • matryca generowania zysku.

 

mechanizm 1: analityczna refleksja

precyzyjny sposób analizowania postaw i zachowań członków zespołu opierający się na nie trudnej, lecz pogłębionej procedurze konstruowania wniosków i podejmowania na ich podstawie decyzji.

mechanizm 3: permanentna analiza błędów i sukcesów

zespół przy pomocy prostych narzędzi buduje zbiór dobrych praktyk i niepożądanych zachowań. błędy zespół analizuje po to by ich nie powtarzać, sukcesy po to by je powtarzać.

mechanizm 2: szybki i wolny sposób myślenia

dzięki wiedzy na temat funkcjonowania ludzkiego umysłu, zespół podejmuje decyzję co do tego jak powinni się zachowywać jego członkowie względem rożnych sytuacji zawodowych.

 

cena: 11000 PLN netto

ilość osób: max.12

czas trwania: 2 dni lub 4 moduły po 4 godziny każdy

 

 

Sales Dream Team™ 103: Narzędzia

Sales DreamTeam™ 103 to warsztat w trakcie, którego poznasz podstawowe narzędzia skutecznego procesu budowania dobrych zespołów generujących zysk w przedsiębiorstwach.

 

Sales DreamTeam™ to warsztat dla:

 • szefów firm, szefów startup'ów,
 • aktualnych i przyszłych menedżerów sprzedaży,
 • szefów zespołów KAM’ów i Account Director’ów,
 • szefów działów call center i szefów działów obsługi klienta.

 

Sales DreamTeam™ to skuteczny proces budowania dobrych zespołów generujących zyski, ponieważ można go stosować bez względu na:

 • segment sprzedaży,
 • wielkość firmy,
 • wielkość zespołu,
 • i doświadczenie członków zespołu.

 

Sales DreamTeam™ to skuteczny proces budowania dobrych zespołów generujących zysk, ponieważ oparty jest na mechanizmach do tej pory rzadko wykorzystywanych w sprzedaży takich jak:

 • szybki i wolny sposób myślenia,
 • analityczna refleksja,
 • pernamentna analiza sukcesów i błędów.

 

Sales DreamTeam™ to skuteczny proces budowania dobrych zespołów generujących zysk, ponieważ oparty jest na prostych narzędziach do tej pory niewykorzystywanych w sprzedaży:

 • matryca marki indywidualnej,
 • matryca marki zespołu,
 • expose zespołu,
 • matryca generowania zysku.

 

Narzędzia

matryca marki indywidulanej

to wizytówka każdego z członków zespołu przygotowana w obecności i przy współudziale całego zespołu. dzięki niej wszyscy wiedzą, jakimi zasobami dysponuje cały zespół.

matryca generowania zysku

proste i skuteczne narzędzie projektowania celów i określania priorytetów dla poszczególnych zadań. w skrócie rozkład jazdy na cały rok dla zespołu.

matryca marki zespołu

to stworzona przez zespół wizytówka całego zespołu; jest to zasób z którego korzysta cały zespół oraz korzystać może cała firma. zbiór informacji, wytycznych, potrzeb i celów.

 

cena: 11000 PLN netto

ilość osób: max.12

czas trwania: 2 dni lub 4 moduły po 4 godziny każdy