Produkty

kolizje inwestycyjne® to:

 • gry oparte na teorii gier i zasadach rywalizacji rynkowej.
 • gry warsztatowe, w trakcie których uczestnicy doskonalą swoje umiejętności i wypracowują rozwiązania.
 • symulacyjne gry warsztatowe oparte o faktyczne scenariusze rynkowe symulowane
  w trakcie rozgrywki.
 • symulacyjne gry warsztatowe z udziałem jurorów i inwestorów z różnych branż.

 

każda z gier:

 • oparta jest na skutecznym modelu biznesowym, który jest jej merytorycznym kręgosłupem. uczestnicy poznają go, wykorzystują i doskonalą
  w trakcie rozgrywki.
 • rozwija 5 różnych umiejętności transferowalnych.
 • to scenariusz rynkowy realizowany przez uczestników, który jest procesem opartym na jednym mechanizmie i minimum czterech narzędziach. 

 mobilna 5aleja

mobilna 5aleja to gra, która toczy się wirtualnym NowymYorku na wirtualnej 5alei.

głównym celem konkurujących ze sobą zespołów jest stworzenie nowych,mobilnych rozwiązań m'commerce, które wypełnią mobilną 5 aleję. bez ograniczeń i niedogodności rzeczywistego świata.

w pierwszej części rozgrywki uczestnicy zostaną przeniesieni w czasie. gdzie? w nieodległą przyszłość. po co? by szukać pomysłów i inspiracji. poznają nowe trendy, futurystyczne idee. po powrocie zgodnie z zasadami nowoczesnego projektowania usług i produktów (service design thinking) zespoły przygotują pierwsze pomysły. zespoły to oczywiście firmy, które konkurują pomiędzy sobą i zabiegają o uwagę konusmentów.

w drugiej części firmy swoje pomysły i koncepcje trnsformują do realnych koncepcji biznesowych. do pracy wkroczy siła specjalistyczna, czyli mobilne narzędzia projektowe. uczestnicy poznają dekalog fundamentalnych aspektów mobilności i przeformułują cele biznesowe na cele projektowe. pomysły nabiorą realnych kształtów.

w części trzeciej firmy, realne projekty zaprezentują inwestorom. ulica zacznie lśnić, mienić się barwami.

najlepsi otrzymają nagrody.

 

czasTrwania: od 4h do 6h

cena: 6500pln netto

ilość uczestników: do 25

w ofercie dostępne są również: wersja 2 - dniowa z udziałem inwestorów.

 

racjonalizowanie Przeszłości

racjonalizowaniePrzeszłości to refleksyjna gra symulacyjna, której celem jest praktyczne wdrożenie w życie maksymy autora gry: „analizuj błędy, po to by ich nie powtarzać oraz sukcesy, po to by je powtarzać”.

warto analizować błędy i sukcesy, ponieważ tylko w ten sposób skutecznie uczymy się pracować z naszymi refleksjami.

warto analizować błędy i sukcesy, ponieważ tylko w ten sposób utrwalamy dobre zachowania i postawy.

warto analizować błędy i sukcesy, ponieważ tylko w ten sposób unikamy złych zachowań i postaw.

gra oparta jest o pracę z ludzką refleksją. każdy zespół zmierzy się z 3 wydarzeniami historycznymi, prawdziwymi lub fikcyjnymi. używając dostępnych narzędzi, zespoły przygotują katalogi błędów, których powinniśmy unikać oraz katalogi sukcesów, które powinniśmy powtarzać. 

nie będzie to łatwe zadanie, gdyż trzeba będzie zmierzyć się z własnymi uprzedzeniami i założeniami. wydarzenia są dobrane kontrowersyjnie, a wnioski będzie można zastosować do swojego codziennego życia zawodowego.

 

czasTrwania: od 4h do 6h

cena: 6500pln netto

ilość uczestników: do 25

w ofercie dostępne są również: wersja 2 - dniowa z udziałem inwestorów.

 

racjonalizowanie Przyszłości

to symulacyjna gra warsztatowa, której celem jest wykorzystanie przyszłości jako źródła nowych pomysłów, produktów i usług w teraźniejszości.

do realizacji tych przedsięwzięć uczestnicy będą pozyskiwać inwestorów niekoniecznie z przyszłości. czy się uda?

tak, ponieważ...

nowe pomysły, czyli nowe usługi i produkty zostaną przygotowane przez zespoły w oparciu o proces racjonalizowania trendów przyszłości tzn. szukania elementów realnych i możliwych do realizacji „just now”.

uczestnicy, którzy wybiorą się w przyszłość poznają świat, w którym wszystko, co niemożliwe staje się możliwe, dlatego że trwa technologiczny szał i w jego zaskakujących trendach będą szukać źródeł nowych pomysłów.

uczestnicy nauczą się korzystać z wiedzy o przyszłości już dziś. poznają mechanizm i narzędzia do korzystania z raportów o przyszłości w teraźniejszości.

 

czasTrwania: od 4h do 6h

cena: 6500pln netto

ilość uczestników: do 25

w ofercie dostępne są również: wersja 2 - dniowa z udziałem inwestorów.

 

racjonalizowanie Teraźniejszości

racjonalizowanieTeraźniejszości to symulacyjna gra warsztatowa, której celem jest zespołowe przygotowanie projektów zmian w kluczowych obszarach działania firmy. symulacje jak i cała gra opiera się na systemie zarządzania poprzez cele.

gra ma charakter strategiczny, co oznacza, że zespoły wielokrotnie zmuszone będą podejmować ważne decyzje co do:

 • sposobu pracy zespołu,
 • wyboru rozwiązania,
 • propozycji i formy przedstawiania pomysłów.

 

scenariusz gry dla graczy nie jest zamknięty; będą niespodzianki i nagłe zmiany scenariusza. oczywiście najlepszy projekt wygra, ale czas by taki projekt przygotować będzie ograniczony.

niepewność, nowe sytuacje, presja czasu i konkurencyjność to cechy tej gry strategicznej. gra oparta jest na 4 narzędziach analizy strategicznej:

 • matryca projektu,
 • 3 strategiczne podstawy projektu,
 • karta projektu, 
 • uzasadnienie biznesowe.

 

czasTrwania: od 4h do 6h

cena: 6500pln netto

ilość uczestników: do 25

w ofercie dostępne są również: wersja 2 - dniowa z udziałem inwestorów.

 

 

zawody Przyszłości™

zawodyPrzyszłości to unikatowa na polskim rynku, symulacyjna gra warsztatowa, nie dla zespołów, tylko indywidualnie dla każdego z uczestników. celem gry jest stworzenie przemysłowej marki indywidulanej, czyli takiej, którą można wykorzystać komercyjnie do realizacji celów biznesowych.

wielu z nas swoją markę ma, choć jej tak nie nazywa.

współcześnie tworzą ją nasze strony internetowe, blogi, konta społecznościowe, post’y i tweet’y.

czy jest to jednak marka przemysłowa?

czy jest zaprojektowana zgodnie z zasadami wzornictwa przemysłowego?

jeśli nie...

to właśnie w trakcie tej gry, zaprojektujesz markę przemysłową dla zawodów przyszłości takich jak: Internet Detoxer, Space guide.

to właśnie w trakcie tej gry, poznasz proces projektowania oparty na dekalogu Dietera Rams’a.

to właśnie w trakcie tej gry, określisz biznesowe cele i skalę ważności dla przemysłowej marki i co najważniejsze poznasz narzędzie 6x6, czyli autorski kwadrat do tworzenia indywidualnej marki przemysłowej.

na koniec wszystko odniesiesz do własnej marki.

 

czasTrwania: od 4h do 6h

cena: 6500pln netto

ilość uczestników: do 25

w ofercie dostępne są również: wersja 2 - dniowa z udziałem inwestorów.