Produkty

anatomiaki to moje the best of, czyli najlepsze, autorskie dwudniowe warsztaty, na które warto zwrócić uwagę, aż z pięciu powodów:

  • po pierwsze są anatomiczne w znaczeniu neurobiologicznym - uświadamiają uczestnikom, jak funkcjonuje ludzki mózg i cały układ nerwowy        w konkretnych sytuacjach zawodowych;

 

  • po drugie są anatomiczne w znaczeniu osiąganego poziomu precyzji - szczegółowo i dokładnie opisują budowę oraz sposoby funkcjonowania człowieka w konkretnych sytuacjach zawodowych;

 

  • po trzecie są skuteczne, ponieważ są oparte na naukowych dowodach;

 

  • po czwarte są aktualne, ponieważ ich treść jest aktualizowana na bieżąco, równolegle
    z najnowszymi osiągnięciami nauki;

 

  • po piąte są syntetyczne, ponieważ całościowo opisują wybrane zagadnienie merytoryczne.


anatomia budowania Kapitału Relacyjnego

krótki warsztatAnatomiczny o tym jak budować „zyskowne relacje z klientami”.

w trakcie warsztatu: zasady rozwijania relacji, elementy negocjacji, facylitacji i mediacji.

 

czasTrwania: 2 dni lub 4 moduły po 4godziny.

cena: 8500pln netto

ilość uczestników: do 16

 

anatomia Eksperckości

czyli mądra, rzeczowa podróż do Ekspercji (miasta ekspertów)

2-dniowy warsztat oparty na pracy Daniela Kahnemana, laureata Nagrody Nobla.

jest to krótka, rzeczowa instrukcja o tym, co robić by w swojej pracy zostać ekspertem.

uczestnicy nauczą się:

[1] aktywnie szukać wysokiej jakości instrukcji jak i co robić?

[2] jak efektywnie uczyć się z własnej praktyki.

[3] szukać i otrzymywać wysokiej jakości informację zwrotną.

 

czasTrwania: 2 dni lub 4 moduły po 4godziny.

cena: 8500pln netto

ilość uczestników: do 16

 

anatomia Perswazji

to krótki warsztatAnatomiczny o tym, jak etycznie przekonywać innych.

100% zadań i ćwiczeń.

warszatoweMeritum to 10 zasad społecznych, potwierdzonych naukowo, które działają i funkcjonują w społeczeństwie.

kompendiumWiedzy o naszej ludzkiej centrali, czyli mózgu w trakcie formułowania poglądów, dyskusji i konstruowania wniosków.

 

czasTrwania: 2 dni lub 4 moduły po 4godziny.

cena: 8500pln netto

ilość uczestników: do 16

 

anatomia Rozwoju

to krótki warsztatAnatomiczny, którego celem jest dokładne opisanie 3 kluczowychKompetencji zawodowych, poprzez opis 12 kluczowychUmiejętności i 48 kluczowychZachowań

w wyniku precyzyjnego opisu kompetencji poprzez 12 kluczowych umiejętności i 48 kluczowych zachowań, po ich analizie, powstaje kompetencyjna instrukcja rozwoju. jest to po prostu instrukcjaObsługi najlepszych kompetencji, która zawiera zachowania skuteczne warte rozwijania i te, które skutecznymi mogą się stać po przezwyciężeniu ograniczeń w ich stosowaniu.

po warsztatch, każdy z uczestników, anatomicznie wie, co powinien dalej robić.

warsztat realizowany jest na podstawie metody 3.12.48™

w wariantach:

grupowy:

czasTrwania: 2 dni lub 4 moduły po 4godziny.

cena: 11000pln netto

ilość uczestników: do 16

 

indywidualny:

czasTrwania: 8 spotkań po 1,5h

cena: 6000pln netto

ilość uczestników: 1

 

 

 

 

anatomia Sprzedaży

to anatomiczny warsztat o sprzedaży, którego celem jest przekazanie uczestnikom wiedzy o neurobiologicznych, ludzkich  uwarunkowaniach w sprzedaży.

taką wiedzę powinien mieć każdy sprzedawca.

taką wiedzę każdy sprzedawca powinien potrafić zastosować.

 

to ważne by wiedzieć co człowiek myśli i czuje, kiedy kupuje.

to ważne by wiedzieć, co człowiek myśli i czuje, kiedy sprzedaje.

to ważne by wiedzieć, co człowiek myśli i czuje, kiedy kupuje i sprzedaje.

to ważne by wiedzieć jak człowiek podejmuje decyzje gdy kupuje.

 

poziom: podstawowy

czas trwania: 2 dni lub 4 moduły po 4 godziny

cena: 8500pln netto

ilość uczestników: max. 12 osób

 

anatomia Trudności

warsztatAnatomiczny o tym, jak skutecznie radzić sobie ze wszelkimi trudnościami.

neurobiologia, psychologia i socjologia w jednym, pomoże uczestnikom radzić sobie z sytuacjami, którą rozpoznają i ocenią jako trudne.

w programie między innymi: anatomia emocji, stresu, porażki i zwycięstwa.

 

czasTrwania: 2 dni lub 4 moduły po 4godziny.

cena: 8500pln netto

ilość uczestników: do 16