519: konsekwentnieSystematyczny - zasadaOlimpijska 1

2017-07-04

#siłyZabraklo po prostu je zabrakło.

i kiedy jej zabrakło to przypomniały mi się dwa ważne dla mnie zwroty:

pierwszy ważnyZwrot to systematycznaKonsekwencja.

i drugi ważnyZwrot to konsekwentnaSystematyczność.

lubię je.

systematycznaKonsekwencja.

konsekwetnaSystematyczność.

w słowniku języka polskiego PWN:

słowo systematyczny oznacza: «robiący coś regularnie i starannie»

słowo konsekwencja oznacza: «logiczna ciągłość w działaniu, wytrwałość w dążeniu do czegoś»

słowo systematyczność oznacza:«o procesach: zachodzący stale od dłuższego czasu»

słowo konsekwentny oznacza «następstwo, rezultat czegoś»

i te dwa zwroty traktowane jako jeden są jedną z zasady mojejOlimpiady

#zasadyMoje #zasadaPierwsza

w trakcie reżimuOlimpijskiego jestem (działam) systematycznieKonsekwentny i konsekwentnieSystematyczny.